Εκτός των  ορίων ασφαλείας  που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση (τα 2mg/dl)  είναι τα επίπεδα υδραργύρου στον ελληνικό πληθυσμό.
Η κατανάλωση μεγάλων ψαριών πολλές φορές την εβδομάδα, τα μαύρα σφραγίσματα αλλά και η ποιότητα του πόσιμου νερού  σε πολλές περιοχές ευθύνονται για τα υψηλά επίπεδα υδραργύρου που ανιχνεύθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας.